U bent hier:

Over ons

Demo en advies in mensentaal

Blind d mobiel werd in 2005 gelanceerd als een vorm van mobiele adviesverlening, ingebouwd in een kleine vrachtwagen, rond ICT-gebruik voor mensen met een visusbeperking. Door de verregaande miniaturisering van hulpmiddelen, was de vrachtwagen asl demoruimte niet langer nodig. Daarom deden we in 2017 een switch naar vaste demoruimtes in onze Vlaamse Oogpunten van Gent, Antwerpen, Kortijk en Hasselt. 

We bieden de mogelijkheid om in een objectief kader te ervaren hoe hoogtechnologische hulpmiddelen nieuwe kansen scheppen in een steeds sterker geïnformatiseerde leefwereld.

Deze hulpmiddelen worden je getoond en op een begrijpelijke manier uitgelegd door ervaren hulpmiddelenexperts. Of je kan ze gewoon zelf uitproberen... Heb je geen boodschap aan technisch jargon? Geen nood, informatieverstrekking en advies op mensenmaat is ons vak.

De adviesverlening is ingebed in een aantal zorgvormen waarin Blindenzorg Licht en Liefde haar dienstverlening aanbiedt. Hierdoor kan ons advies een schakel zijn in een veel breder dienstverleningstaject.

Partners

Logo cera

Het Blind d mobiel project kwam destijds tot stand dankzij de steun van Cera en wordt gerund door het Vlaams Digitaal Oogpunt van Blindenzorg Licht en Liefde vzw.

De Blind d mobiel advisering werkt samen met de low-vision revalidatiediensten van de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen, Gent en Leuven. Dankzij deze bundeling van expertise krijg je als zorgvrager een brede waaier van diensten op één locatie aangeboden.

Op uw evenement ?

De expertise die vanuit de Blind d mobiel werd uitgebouwd, wil de samenleving graag tonen hoe hoogtechnologische hulpmiddelen de integratiekansen voor mensen met een beperkte visus kunnen vergroten.

Heb je altijd al willen weten hoe een blinde computergebruiker zijn mails leest? Hoe een kleurenblinde kleuren kan ‘horen’? Hoe een slechtziende het piepkleine schermpje van zijn GSM of iPod afleest? Hoe iemand met een leesbeperking toch vlot zijn weg vindt op het internet? Kom het zelf ervaren. We maken je (heel eventjes) blind of slechtziend en stoppen je de juiste hulpmiddelen in handen om kleuren te ‘horen’ of mailtjes te ‘voelen’.

Contacteer ons voor de voorwaarden om Blind d mobiel expertise op uw evenement te krijgen.

SamenwerkingsverbandLogo Modem, Expertisenetwerk Ondersteunende Technologie @ Thomas Moore

Om ook mensen met een meervoudige functiebeperking optimaal te kunnen helpen in hun zoektocht naar hulpmiddelen, zijn we partner van het Modem netwerk. De partners van dat netwerk delen expertise met mekaar. Waar nodig kunnen we de krachten bundelen bij de advisering van hulpmiddelen voor mensen die naast een visuele ook een andere functiebeperking hebben.

Digitale toegankelijkheid

De dienstverlening die de Blind d mobiel biedt, bouwt verder op het belangrijke fundament van ‘digitale toegankelijkheid’.Logo Anysurfer
Digitale media (zoals het internet, televisie/video, office-documenten) bieden namelijk een goede basis voor toegankelijkheid.
Toch merken we in de praktijk dat aanbieders van digitale media vaak niet beseffen dat ze hun steentje kunnen bijdragen tot een voor iedereen toegankelijke digitale wereld.
AnySurfer, een ander project van Blindenzorg Licht en Liefde/Vlaams Digitaal Oogpunt, maakt organisaties en bedrijven warm om digitale toegankelijkheid echt waar te maken.